اولین و بزرگترین تولید کننده سوزن های ریلی در ایران 

مدیریت تعمیرات و نگهداری
مدیریت مهندسی و تحقیق، توسعه

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت‌های شغلی موجود یافت نشد، می‌توانید رزومه خود را به شرکت ارسال کنید